Sponsored Links
Advertisement

Namamana Ba Ng Anak Ang Mga Utang Na Naiwan Ng Magulang Na Namatay?


“NAMAMANA BA NG MGA ANAK ANG MGA UTANG NA NAIWAN NG MAGULANG NA NAMATAY?”

ANG PAGKAMATAY NG ISANG TAO AY AUTOMATIKONG NAGLILIPAT NG KARAPATAN SA ARI-ARIAN NG NAMATAY SA KANYANG MGA TAGAPAGMANA AT ITO RIN AY AUTOMATIKONG NAGLILIPAT NG NAIWANG OBLIGASYON NG NAMATAY SA KANYANG TAGAPAGMANA NGUNIT HINDI ITO DAPAT LALAMPAS SA HALAGA NG MATATANGGAP NA INHERITANCE O MAMANAHIN NG TAGAPAGMANA. ANG PERSONAL NA UTANG NG NAMATAY NA WALANG BENEPISYO SA KANYANG PAMILYA AY BABAYARAN LAMANG NG NAIWAN NIYANG ARI-ARIAN O TINATAWAG NA “ESTATE” AT ANG KAKULANGAN NG HALAGA NITO AY HINDI PWEDENG SINGILIN SA KANYANG TAGAPAGMANA.

May nagtatanong sa E-Lawyers Online kung namamana ba ng mga anak ang naiwang utang ng kanilang magulang. Ganito ang tanong ng isang reader kung saan sila ay sinisingil sa utang ng magulang:

“Meron po atty na pumunta sa bahay namin at sinisingil ang utang ni Itay na P350,000. Ang naiwan lamang naman po ay lupa na worth na 120,000. Ayaw kunin na bayad gusto po ay buo namin bayaran. Pwede ba yun atty?”

Ayon sa Article 774 ng New Civil Code, ang “Succession” o “Pagmamana” ay isang paraan ng pagmamay-ari kung saan ang ari-arian, karapatan at obligasyon sa hangganan ng mana ng tao ay nalilipat sa pagkamatay ng isang tao sa pamamagitan ng “will” o kasulatan ng huling habilin o ayon sa itinakda ng batas. Kung kaya ang karapatan sa mana ng magulang ay makukuha lamang kung namatay na ang magulang at hindi ito makukuha habang buhay pa sila. Ang mga magulang ay may karapatan na ibenta o isangla ang ari-arian nila habang sila ay nabubuhay kahit walang consent o pagpayag ng kanilang tagapagmana dahil wala pa silang karapatan dito.

Nasa Article 774 ng New Civil Code na ang namamana ay lahat ng ari-arian ng namatay, kanyang karapatan at obligasyon bilang person.

ART. 776. The inheritance includes all the property, rights and obligations of a person which are not extinguished by his death.”

Ngunit ang obligasyon na pwede lamang manahin ng tagapagmana galing sa namatay ay limitado lamang sa halaga ng matatangap na mana niya. Ang utang na naiwan ng namatay ay namamana ng tagapagmana pero hindi lahat ng utang dahil ito ay limitado lamang sa value ng matatanggap na mana mula sa namatay. Bilang example, kung ang utang ay P350,000.00 ng namatay at P120,000.00 lang naiwan na property, hanggang P120,000.00 lang po masisingil sa mga tagapagmana.

“While in our successional system the responsibility of the heirs for the debts of their decedent cannot exceed the value of the inheritance they receive from him, the principle remains intact that these heirs succeed not only to the rights of the deceased but also to his obligations. Articles 774 and 776 of the New Civil Code (and Articles 659 and 661 of the preceding one) expressly so provide, thereby confirming Article 1311 already quoted.” [Estate of Hemady v. Luzon Surety Co., Inc., No. L-8437, 100 Phil. 388 (1958)]

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa mana o inheritance at kailangan na dokumento dito, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply