Sponsored Links
Advertisement

Maaari Bang Makulong Kung Hindi Tinupad Na Pangakong Kasal?


Photo: google

HINDI TINUPAD NA PROMISE NA KASAL, MAY KULONG BA?

PAANO SI BABAE NA BINUNTIS? MAY KASO BA?

Sabi ng iba, na-Estafa daw sila, dahil niloko sila ni F@%$k Boy kaya dapat ikulong! May kaso ba si lalaki?

Sabi ng iba, hindi pwedeng pilitin ang puso na walang pag-ibig na magmahal, ginusto ng dalawa at wala daw dapat pilitan.

Meron nagtatanong sa E-Lawyers Online kung pwede daw ba niyang idemanda ang lalaking nangako na pakasalan siya ngunit pagkatapos niya magpadala ng maraming pera ay hindi na siya pinakasalan at iba na ang pinakasalan. Pwede ba niyang mapilit ang tao na nangakong magpakasal sa pamamagitan ng korte? Ganito ang problem ng isang reader ng E-Lawyers Online:

“Attorney, may naging Bf po ako sa abroad at nagkasundo kami magpakasal 2 years from now. Nag-ipon po kami at binigya ko sa kanya ang kalahati ng sweldo para sa aming kasal. Kaso po ng una siyang umuwi ng Pilipinas ay hindi na siya nagparamdam. Nalaman ko na lang na nagpakasal siya sa isang babae. Kinausap ko siya sa phone at binawi ko ang pera ko ngunit hindi na niya ito binalik dahil bigay ko daw po yon. Pwede ko po ba siya idemanda sa korte?

ANG TAO NA HINDI TUMUPAD O HINDI NIYA PAGTUPAD SA PANGAKONG MAGPAKASAL AY HINDI PWEDENG IDEMANDA SA KORTE AT HINDI PWEDENG PILITIN SIYA NA MAGPAKASAL NGUNIT PWEDE SIYA IDEMANDA PARA SA NATAMONG DANYOS O DAMAGES NG TAONG KANYANG PINANGAKUAN NG KASAL. KUNG MAY KAAKIBAT NA CRIMINAL ACT, PWEDE SIYA IDEMANDA NG KASONG KRIMINAL BASE SA NAGAWA NIYA AT HINDI DAHIL SA HINDI PAGTUPAD NG PANGAKO.

Kung ang pagdedemanda ay dahil sa hindi sa pagtupad sa pangakong pagpapakasal, ang sagot ay hindi po.

Walang batas ang nagsasabi na pwede mong idemanda ang isang tao na hindi tumupad sa kanyang pangakong magpakasal. Marami nang Supreme Court decision ay nagsabi na “mere breach of promise to marry is not actionable.” (Hermosisima v. CA, 109 Phil. 629; Estopa v. Piansang Jr., 109 Phil. 640; Galang v. CA, 4SCRA 55; Tanjanco v. CA, 18 SCRA 994.) Ibig sabihin nito, kung nangako lamang ang tao na magpakasal sa isang tao at hindi niya ito tinupad, hindi siya pwedeng idemanda sa korte. Walang parusang kulong sa hindi pagtupad sa pangakong magpakasal dahil walang batas na nagpaparusa dito.

Ngunit kung tao ay nangako na magpakasal sa isang tao at hindi niya ito tinupad, at bukod sa kanyang hindi pagtupad ay may ginawa siya na hindi kanais-nais, pwede pa rin siyang idemanda. Kung bukod sa hindi pagtupad ng pangako ay may nagawa siyang sekswal na relasyon o carnal knowledge na considered as seduction as defined in Article 338 of Revised Penal Code, pwede siya magdemanda ng criminal case at makarecover ng moral damages under Art. 2219, No. 3, Civil Code. Article 338 states that the seduction of a woman who is single or a widow of good reputation, over twelve but under eighteen years of age, committed by means of deceit, shall be punished by arresto mayor.

Kung ang ginawa niya sa hindi pagtupad ng pangakong magpakasal ay may kasamang abuse of rights that it is willful and that it is contrary to morals, good customs or public policy, pwede rin siya mademanda for moral damages under Arts. 21, 2219, No. 10, Civil Code; Kung nabuntis ang babae at nagsilang ng anak, pwede rin siya sumingil ng compensatory damages for medical and hospitalization expenses as well as attorney’s fees; at kung ang pinangakuan ng kasal ay nag-advanced money or property sa taong nagpromise na magpakasal dahil pangako niya na magpakasal, pwedeng marecover ang money or property on the ground that no person can enrich himself unjustly at the expense of another.

May evidence ka ba? Ano ba dapat mo gawin? Kung gusto nyo ng guidance, get legal advice online! Register at www.lexmeet.com.

DOWNLOAD the Mobile App on App Store for iOS mobile at: http://bit.ly/LexMeetiOS or Google Play Store for Android at: http://bit.ly/LexMeet

All copyright of this post is reserved by Atty. Marlon P. Valderama and E-Lawyers Online. Sharing is allowed provided the author is acknowledged and clearly indicated. Do not steal the article as yours, Remember the law of karma, you will be unhappy!


Leave a Reply