Sponsored Links
Advertisement

Isang Hudyat

Napaiktad sa pagmumuni-muni,Kasiyahan hindi maikukubli,Sa isang hudyat sumanga ng marami,Pangitain ng kahapon tuluyang naiwaksi,Pag-asa hinahawakan ng walang pasubali. Isang hudyat ng panibagong pakikipagsapalaran,Larangan ng pag-ibig muling susubukan,Buhay pag-iigihan at …

Two Frogs

A group of frogs were traveling through the woods, and two of them fell into a deep pit. When the other frogs saw how deep the pit was, they …

Where To Begin?

Crazy feeling,is chasing my early morning,I am getting insane,for all the things that keeps on coming,a mystery of my existence.I may be falter,I may be fall,I may be dismantle,I …

Laro ng Pag-ibig

Sa kabilang dako: Nakikinig ng awitin sa kwarto,Pilit kinakapa ligaya sa puso,Inaapuhap ang natigmak na bugso,Ng damdamin noon ay tuliro. Sinasabayan ang saliw ng musika,Sa bawat kumpas umiindak ang …

Sa Iyong Bisig

Pagmasdan ang mga mata,Masasalamin ang ligaya,Ang bahid ng lungkot ay wala na,Dahil sa pag-ibig na ipinadadama. Inakalang ito’y hindi na darating pa,Sapagkat ang sakit na tumarak sobra,Nagbago ang lahat …

At Last

My longing lost in vacancy,All the love you took away,My arms are empty,The sky is endless,In my gloomy nights. I’ve pretended that you don’t matter,On the contrary the undying …