Sponsored Links
Advertisement

Tag: kandado

Kandado

Pagmasdan ang sarili, Nakakulong sa pang-aapi,Niyurakan na parang walang silbi, Sumisigaw ng walang pasubali.Nasaan ang hustisya,Ito ba ay malapit na?Kukumbinsihin ba ang sarili?O pag-asa’y iwawaglit na.