Sponsored Links
Advertisement

Tag: love

Aasa Muli

Magandang relasyon, mabuting layon, Masarap damhin, pagsintang may tugon, Maaliwalas na pananaw pag-iisip ko ngayon, Mahal kita, pakamamahalin sa dako pa roon. Ating pagmamahalan, sinubok ng panahon, Aking ipinaglaban …