Sponsored Links
Advertisement

Tag: My Pride and Honor

Isang Pasasalamat

Hindi ko alam saan ako mag-uumpisa para ihayag ang aking nararamdaman. Ang aking entry sa PEBA ay isang paglalakbay para mahanap ang aking pagkatao at mabuo ang pira-pirasong pangarap. …