Sponsored Links
Advertisement

Tag: realization

Magandang Umaga

Dinalaw muli ako ng pagkabagabag, at madaming tanong na sumanga pa rin ng ibang katanungan.Habang binabaybay ko ang daan kaninang umaga, nakita ko ang larawang ito, mag-ama, nakatira sa …